top of page

OPTIMUM METODEN

Har du ont i muskler/leder, är ofta skadedrabbad eller vill förbättra din prestationsförmåga? Boka en tid för OptimumTräning! Vi erbjuder träning på plats men även online vilket innebär att du kan få hjälp oavsett var du befinner dig i världen!

Poolreflektionssträckning
Aktivt äldre par
yogablock
Yoga med rekvisita
Huvudmassage

VAD ÄR OPTIMUM METODEN?

Med OptimumMetoden som i grunden bygger på postural terapi/träning kommer vi åt grundorsaken till både stelhet och kroniska smärtor i kroppen, förbättrar prestationsfömågan och hjälper dig via OptimumMind-processen att hitta tillbaka till ett permanent mentalt- och känslomässigt välmående. Metoden bygger på flera olika genombrott inom förståelsen för vad som ligger bakom optimal fysisk och psykisk funktion.

Med OptimumTräningen och enkla manuella behandlingstekniker åtgärdar vi grundorsaken till besvären och når bestående resultat, samtidigt som uppkomsten av nya besvär undviks.

Vi brukar träffa våra klienter i snitt 4 ggr.

Teorin bakom OptimumTräningen®

 

OptimumTräningen baserar sig på en djup biomekanisk förståelse av hur kroppen fungerar vid optimal funktion.

OptimumTräningen/Posturalträningen handlar om att hitta grundorsaken till och permanent åtgärda kronisk muskel-ledsmärta, återkommande skador och nedsatt prestationsförmåga.

Åtgärda grundorsaken till kroniska smärtor, återkommande skador och förbättra prestationsförmågan!

Trots att  många tränat både rehab, core och mängder av annan ”balanserande” träning är det väldigt vanligt med smärta i muskler och leder, återkommande skador och nedsatt prestationsförmåga på grund av att traditionell träning ofta ändå inte åtgärdat det riktiga problemet.

Problemet är nämligen att man många gånger tränar ”fel” muskler och inte kommer åt de muskler som är designade för att hålla kroppen smärtfri. Studier på människor i natursamhällen visar att de i princip inte lider av kronisk smärta samtidigt som de har en rörlig och stark kropp.
Orsaken är de bibehållit den naturliga muskulära balans som krävs för smärtfrihet och hög prestationsförmåga.  Med kroppen i balans kan man fördela den belastning kroppen utsätts för i olika situationer optimalt och inga snedbelastningar som leder till smärta uppstår.

Med OptimumTräning® som bygger på postural terapi har vi ett helt nytt sätt att balansera kroppen och åtgärdar snedbelastningen genom att aktivera de viktigaste djupt liggande och oftast förbisedda musklerna som är ansvariga för att ta upp större delen av belastningen i olika situationer. Vi pratar nu inte om core- eller djupa magmusklerna, utan den än djupare liggande hållnings- stabiliseringsmuskulaturen. På detta sätt kommer vi åt den verkliga grundorsaken till problematiken. Resultatet blir smärtfrihet, förbättrad rörlighet och styrka samt en ökad prestationsförmåga.

Lösningen till mentalt-känslomässigt välmående!

Vad är grundorsaken till att så många mår så dåligt psykiskt i västvärlden trots att vi utåt sett har det så bra? Och trots att det finns mängder med olika terapier som borde hjälpa oss att må bra när vi börjat må dåligt?

Svaret är att vi hamnat ur balans på grund av olika obearbetade tankar och känslor och en missuppfattning gällande varifrån vårt välmående/harmoni/inre frid egentligen kommer ifrån.

Vägen tillbaka till mentalt-känslomässigt välmående är kopplad till en djupare förståelse för hur vi fungerar på det psykologiska planet, vilka verktyg vi behöver använda och vilka insikter vi behöver få för att effektivt åtgärda grundorsaken till det dåliga måendet.

Coachning kombinerar energipsykologiska tekniker, EFT och EmotionCode med en nyare förståelse av vad som ligger bakom den mänskliga mentala-känslomässiga upplevelsen av livet. Coachningen går ut på en enkel process för att hjälpa klienten att på några få sessioner bli av med eventuella fobier och känslomässiga trauman och därefter främja processen för att bli av med ångest, oro och stress och hitta tillbaka till det välmående som egentligen alltid funnits ”under ytan”.

Vem kan ha nytta av det?

OptimumTräningen är till för alla som har kronisk muskel-ledvärk/smärta, problem med återkommande skador eller oförmåga att nå full kapacitet vid idrottsutövande.

Exempel på diagnoser/tillstånd som OptimumTräningen är effektiv vid är:

  • Migrän, spänningshuvudvärk, käkledsbesvär.

  • Ont i/spänningar i axlar/nacke/skuldra, bröstrygg, diskbråck i nacken, Whiplash-skador (WAD).

  • Axelimpingement, inflammation i axeln, tennis-/golfarm, musarm, carpaltunnelsyndrom.

  • Generell överrörlighet inkl. EDS.

  • Skolios, ländryggsbesvär av olika slag inkl. värk, återkommande ryggskott, segmentell rörelsesmärta (SRS), diskbråck, spondylolistes, spinalstenos, utplanad eller för stor svank.

  • SI-ledsbesvär, foglossning, piriformissyndrom, ischias, falsk ischias.

  • Trochanterit och bursit i höften, höftartros, ljumskbesvär, CAM – och pincer problematik.

  • Löparknä, hopparknä, främre knäsmärta, knäartros.

  • Benhinnebesvär, gubbvad, hälsenebesvär, hälsporre, plantarfasciit, hallux valgus.

OptimumTräningen bidrar även till att förebygga skador och förbättrar prestationsförmågan under idrottsutövande betydligt eftersom kroppen blir mer tålig och samtidigt mer effektiv när musklerna är i balans i förhållande till varann.

Läs mer om OptimumTräning®

OptimumTräningen bygger i grunden på postural terapi (även kallat postural träning) en revolutionerande träningsmetod som härstammar från USA och som går ut på att återställa muskulär balans inifrån och ut på ett helt nytt sätt och med en ny typ av övningar.

Den muskel-/ledmässiga grundorsaken till att man får besvär med kronisk värk i kroppen är att musklerna och lederna förlorat sin förmåga att fördela den belastning som kroppen utsätts för i olika situationer på rätt sätt. Detta leder till över- eller snedbelastning och slutligen till smärta och nedsatt prestationsförmåga. Traditionell rehab-/ core-/ och annan träning kommer oftast inte åt de djupast liggande musklerna på rätt sätt och återställer inte heller belastnings- fördelningsförmågan i sin helhet vilket leder till att man inte blir av med grundorsaken till besvären. De flesta av våra kunder upplever att symptomlindringen de fått av olika behandlings-/eller träningsmetoder de provat på endast hållit i sig en kortare period.

Boka OptimumTräning

Personlig behandling påbörjas med ett startpaket omfattande två besök – detta är minimum för att komma igång.

Så här går ditt besök till

Besvärshistorik

Första besöket går vi igenom din besvärshistorik. Du bör ha fyllt i och skickat in formuläret innan du kommer. Vi inleder besöket med att prata igenom vad du vill ha hjälp med.

Funktionsanalys

Därefter gör vi en hållningsfotografering, gånganalys och ett antal andra funktionstester för att hitta dina muskulära obalanser. Funktionsanalysen ligger till grund för eventuell behandling och det unika träningsprogram vi tar fram till dig.

Behandling

Ibland behövs en uppmjukande och nervsystemsbalanserande behandling för att kunna åtgärda dina muskulära obalanser. Vi behandlar stress och ger enklare kostråd om det verkar bidra till besvären.

Träningsprogram

Ditt skräddarsydda träningsprogram består av utvalda övningar som ska utföras i rätt ordning för att hjälpa din kropp tillbaka i balans. Valet av övningar och deras ordning bestäms av din besvärshistorik och funktionsanalys.

Träning på egen hand

Nu gör du övningarna hemma i 1-2 veckor innan du kommer till oss igen för uppföljning, eventuell behandling och nytt  program. Vi brukar normalt sett räkna med att det behövs i snitt 4 besök för att skapa ett bestående resultat. Därefter tränar du vid behov samtidigt som du använder kroppen på rätt sätt i vardagen för att hålla dig besvärsfri på egen hand resten av livet!

Boka tid

Under ditt besök på 90 minuter går vi igenom din historik, gör en funktionsanalys och utför därefter behandling efter behov samt lägger upp ett träningsprogram baserat på just dina obalanser.

Efter första besöket kan antalet besök som behövs för önskat resultat variera, generellt räknar vi med i snitt 3-4 besök.

Återbesök

Återbesöken är normalt sett 90 minuter.

Skräddarsydda lösningar: Vid behov av annan besökslängd bestäms detta efter behov.

Bra att veta

Avbokning skall ske minst 24 timmar innan på vardagar, senare avbokning eller uteblivet besök debiteras med fullt arvode.

OBS – VIKTIGT – du kommer att få en länk för att fylla i din besvärshistorik med din bokningsbekräftelse. Fyll i denna senast 24h innan ditt besök.

bottom of page